EmailTwitterFacebookLinkedIn


WE CARE!

Bij Schakelring kom je voor meer dan zorg verlenen. De (wijk)bewoner bepaalt waarbij wij hem of haar in kunnen ondersteunen. En dat is meer dan wassen, steunkousen aantrekken, het eten verzorgen, medicijnen uitdelen, etc. Dat is ook aandacht hebben voor elkaar, luisteren naar iemands verhaal en inspelen op zijn of haar behoeften.  Dit zit juist in de kleine, alledaagse en soms bijzondere dingen. Van ontbijt op bed tot het regelen van een ballonvaart. Zo kun jij direct (als zorgmedewerker of behandelaar bijv.) en indirect (als stafmedewerker bijv.) bijdragen dat een (wijk)bewoner gaat stralen en zorgen dat jij écht van betekenis bent. Geeft dat niet een geweldig gevoel? Je bezorgt iemand (én jezelf) een fijne dag! 

Je krijgt daar de vrijheid en ruimte voor bij Schakelring. We verwachten van jou daarom dat je initiatief toont, de samenwerking opzoekt en dat je open staat om nieuwe dingen (van elkaar) te leren.

Je hoeft het niet alleen te doen, juist niet. Je werkt samen met je collega’s, maar ook – direct of indirect - met vrijwilligers, familieleden en mantelzorgers. Je kunt altijd terugvallen op je teamleider/manager die er is om jou en je team te coachen. Ook kun je een beroep doen op de ondersteunende diensten, zoals Opleiden, Behandeling & Begeleiding,  ICT, P&O, Communicatie, Financiën, Beleid, Facilitair, etc. We zijn namelijk samen verantwoordelijk. 

We houden in ieder geval de lijnen zo kort mogelijk, zodat jij zo goed mogelijk kunt inspelen op de behoefte(n) van jouw cliënt. We geven je kaders mee om je op weg te helpen en richting te geven. We nodigen je uit om zelf mee te praten en te denken over deze kaders tijdens bijvoorbeeld inspiratie- en ambitiedagen, beleidsvoorbereidende overleggen, werkgroepen en commissies, zodat we van elkaars kwaliteiten gebruik maken.  

We verwachten dat je eigen regie neemt over jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling, dat je nieuwsgierig bent en met anderen wilt ontdekken wat beter kan. Dat kan door gebruik te maken van tal van opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen en buiten Schakelring. Denk aan bijvoorbeeld (loopbaan)advies op maat, ondersteunende workshops en trainingen, teambuilding, tevredenheidsmetingen, Keep Fit-lessen, vitaliteitsprogramma’s, zelfroosteren/flexibel werken, etc.  Kortom, we hebben ook oog voor jou en jouw team om de balans tussen werk en privé gezond te houden! 

En dat alles in een sfeer die heel gemoedelijk en informeel is, want stuk voor stuk werken er bij Schakelring mensen met een warm hart, die klaar staan om een ander te helpen, omdat we allemaal dezelfde missie hebben: ondersteunen van ouderen bij het leven en genieten, van mens tot mensen.  

Wil je meer weten over Schakelring? Lees meer over onze identiteit, kernwaarden, ambities en opleidingsmogelijkheden op www.schakelring.nl